O NAS Usługi PPOŻ Piotrków Trybunalski Serwis Kompleksowa Obsluga Przeciwpożarowa

Dokumentacje Przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski Instrukcje Operaty Ekspertyzy Serwis PPOŻ Piotrków Trybunalski Przeciwpożarowy Systemy Oddymiania Przejścia Przepusty Przejścia Instalacyjne Przez Ściany Przeglądy Piotrków Trybunalski PPOŻ Szkolenia BHP

Zajmujemy się ochroną przeciwpożarową budynków, mieszkań, domów, budynków, obiektów, hal, magazynów, konstrukcji stalowych i firm. Ochrona PPOŻ Piotrków Trybunalski Instalujemy niezbędne systemy oddymiania na terenie infrastruktury zgodnie z normami bezpieczeństwa.

usługi przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski PPOŻ Zakres Działań FireProtection

Obejmujemy działania na terenie województw: Mazowieckim, Lubelskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Łódzkim, Śląskim, Świętokrzyskim, Małopolskim, Podkarpackim.

 • • Posiadamy inspektorów do spraw przeciwpożarowych we wszystkich wymienionych województwach,
 • • Świadczymy ekspertyzy, usługi, przeglądy i szkolenia na terenie poszczególnych województw.
KONTAKT PPOŻ Piotrków Trybunalski
Serwis ppoż Piotrków Trybunalski

Serwis PPOŻ Piotrków Trybunalski

Zajmiemy się każdym obiektem, który należy zapoznać z wszelkimi środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zainstalujemy wymagane urządzenia, aby w razie wypadku mieć wszystko pod kontrolą. Ekspertyzy ppoż Piotrków Trybunalski Zajmujemy się również przeglądem zainstalowanych już urządzeń w celu sprawdzenia ich zgodności.

 • • Instalacja urządzeń przeciwpożarowych w Piotrkowie Trybunalskim
 • • Przegląd urządzeń i systemów przeciwpożarowych w Piotrkowie Trybunalskim
KONTAKT PPOŻ Piotrków Trybunalski
Szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

Usługi BHP Piotrków Trybunalski

Zapoznajemy firmy w postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Prowadzimy szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe i ponadto opinie ppoż Piotrków Trybunalski prowadzimy nadzór i doradztwo do spraw BHP. Oceniamy infrastrukturę pod względem ryzyka zawodowego.

 • • Szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • • Nadzór i doradztwo ppoż w Piotrkowie Trybunalskim
 • • Ocena ryzyka zawodowego firma w Piotrkowie Trybunalskim
KONTAKT PPOŻ Piotrków Trybunalski
Usługi PPOŻ Piotrków Trybunalski Serwis Przeciwpożarowy Zabezpieczenia Ochrona Przeciwpożarowa Operat Instrukcja Dokumentacja Szkolenie PPOŻ

FireProtection Zabezpieczenia PPOŻ Piotrków Trybunalski Kompleksowy Serwis Przeciwpożarowy Kursy Szkolenia BHP Instrukcja Operat Eksperyza Rzeczoznawca

Przeglądy systemów przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski

Serwis PPOŻ Piotrków Trybunalski

Przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych, konserwacja gaśnic, hydrantów, systemów oddymiania

Przeglądy gaśnic i hydrantów Piotrków Trybunalski

Instalacje PPOŻ Piotrków Trybunalski

Projektowanie i wykonanie instalacji SSP i oddymiania klatek schodowych, zabezpieczenie przejść instalacyjnych.

Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego Piotrków Trybunalski

Usługi Przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacja zagrożenia przed wybuchem pożaru.

Specjalizujemy się w instalowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach, firmach, domach i wszelakiej infrastrukturze. Aktualizacje Instrukcji PPOŻ Piotrków Trybunalski Świadczymy przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych. Sprawność i wydajność takich systemów powinna odbywać się przynajmniej raz w roku, jednak zalecamy to robić częściej, dlatego współpracując z nami, masz pełną gwarancję bezpieczeństwa w razie wybuchu pożaru.

Oferujemy usługi w zakresie instalacji, przeglądów, naprawy i konserwacji:

 • • gaśnic przenośnych i przewoźnych,
 • • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • • systemów sygnalizacji pożaru,
 • • systemów oddymiania,
 • • drzwi i bram przeciwpożarowych,
 • • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski

Przegląd i instalacja gaśnic Piotrków Trybunalski

Zajmujemy się instalacją, rozmieszczeniem, przeglądem i konserwacją gaśnic przenośnych i przewoźnych. Piotrków Trybunalski PPOŻ Dokumentacja Ważne jest, aby wszystkie gaśnice w danym obiekcie były prawidłowo rozmieszczone, w sposób taki, żeby umożliwić łatwy dostęp i szybką reakcję w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Gaśnice, jakie powinny być wykorzystywane w budynku, należy dostosować do odpowiedniej grupy pożaru, który może wystąpić na danym obiekcie, więc warto zapoznać się z poszczególnymi oznaczeniami:

 • • A - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów materiałów stałych, głównie pochodzenia organicznego
 • • B - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów cieczy oraz materiałów ulegających topnieniu
 • • C - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów gazów
 • • D - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów metali
 • • E - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów urządzeń elektrycznych
 • • F - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów tłuszczów i olejów spożywczych

Zgodnie z przepisami, przegląd gaśnic należy wykonać co najmniej raz w roku. Ze względu na to, że środki gaśnicze z czasem tracą swoje wartości, to trzeba je zmieniać co 5 lat.

Za rozmieszczenie gaśnic w budynku odpowiada pracodawca, który musi znać normy i instrukcje zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonać odpowiednią instalację na terenie całego zakładu. Gaśnice nie powinny posiadać dodatkowych zabezpieczeń oraz powinny być łatwo dostępne i widoczne w takich miejscach jak - wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze, wyjścia z pomieszczeń za zewnątrz.

Przegląd i instalacja hydrantów Piotrków Trybunalski

Zajmujemy się konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Kiedy należy wykonać instalacje hydrantu? Po zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi hydrantów, aby zapewnić odpowiednią ilość wody w razie rozprzestrzenienia pożaru oraz zapewnić skuteczną akcję ratowniczą po przybyciu służb.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych:

 • • Hydranty DN 25 - instalowane w strefach pożarowych w kategorii zagrożenia ludzi ZL, np. obiekty publiczne - sklepy, szkoły.
 • • Hydranty DN 33 - instalowane w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o liczbe stanowisk przekraczającej 10 i wielokondygnacyjnych.
 • • Hydranty DN52 - instalowane w budynkach produkcyjnych i magazynowych - w strefie pożarowej w zależności od gęstości obciążenia ogniowego.

Przegląd hydrantów powinien zostać wykonany przynajmniej raz w roku. Przeglądy konserwacyjne na terenie zakładu zalecane są jednak częściej najlepiej co 3 miesiące.

Przegląd i instalacja systemu sygnalizacji pożaru

W naszej ofercie można znaleźć instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP. Jest to podstawowy system chroniący obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Powinien znajdować się w każdym budynku, aby jak najwcześniej poinformować o wykryciu ognia na terytorium obiektu. Steruje on również innymi instalacjami bezpieczeństwa np. systemem oddymiania. Takie systemy mają też możliwość automatycznego wskazania wybuchu pożaru do służb.

Najważniejszym jego zadaniem jest szybka informacja o niebezpieczeństwie spowodowanym pożarem, dzięki czemu możemy szybko, sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić ewakuacje budynku.

Przegląd systemu SSP Piotrków Trybunalski

Wykonujemy systematyczne i terminowe przeglądy systemów sygnalizacji pożaru w obiektach budowlanych. Taką czynność powinno wykonywać się regularnie co 3 miesiące, aby zapewnić poprawność działania SSP w razie pożaru.

PPOŻ Piotrków Trybunalski Przegląd i Instalacja Systemu Oddymiania

System oddymiania jest niezwykle ważny podczas zagrożenia pożarowego. Od jego skuteczności zależy zdrowie i życie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie spowodowanym pożarem. Odpowiada on za wyprowadzanie trujących spalin i dymu podczas pożaru na danym obiekcie. Jest niezbędny do zapewnienia ewakuacji ludzi.

System oddymiania montuje się najczęściej:

 • • na drogach ewakuacyjnych
 • • na klatkach schodowych
 • • w budynkach produkcyjno-magazynowych

Rodzaje systemów oddymiania:

 • • Oddymianie grawitacyjne - polega na wyprowadzaniu z wnętrza budynku trujących toksyn i gazów, wyrównaniu ciśnienia i zapewnienie dopływu świeżego powietrza w obiekcie objętym pożarem.
 • • Oddymianie mechaniczne - polega na pracy wentylatorów oddymiających. Za odprowadzenie toksyn z budynku odpowiadają wentylatory wyciągowe, a za dopływ świeżego powietrza odpowiedzialne są klapy napowietrzające, które wspomagają pracę wyżej wymienionego systemu grawitacyjnego.
Tel. +48 509 476 242

Przegląd i Instalacja Drzwi i Bram Przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski PPOŻ

Zajmiemy się przeglądem lub instalacją drzwi przeciwpożarowych. Powinny być one instalowane szczególnie w pomieszczeniach o największym prawdopodobieństwie powstania pożaru.

Są one niezwykle ważne, ponieważ mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do innych pomieszczeń przez określony czas w zależności od ich konstrukcji.

Najczęściej stosuje się konstrukcje o odporności ogniowej El30, El60 lub rzadziej El120 - oznaczają one wytrzymałość w wypadku wybuchu pożaru i rozprzestrzeniania się dymu i ognia przez 30 minut, 60 minut, 120 minut w zależności od wybranej klasy.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski
Systemy oświetlenia ewakuacyjnego Piotrków Trybunalski

Przegląd i instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Piotrków Trybunalski

Zagwarantujemy przegląd bądź też instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Jest ono stosowane, gdy w budynku zasilanie oświetlenia podstawowego ulegnie awarii. Takie oświetlenia ma pełną gwarancję na działanie podczas zagrożenia, ponieważ posiada niezależne źródło energii elektrycznej.

System ułatwia i pomaga w znalezieniu odpowiedniej i najbezpieczniejszej drogi ewakuacyjnej w razie wystąpienia zagrożenia.

Oświetlenie awaryjne instaluje się w pomieszczeniach, gdzie przerwanie wykonywanych czynności mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, aby zapewnić jak najszybszą ewakuację z budynku.

Przegląd i instalacja wyłączników przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski

W naszej ofercie znajduje się instalacja i konserwacja wyłączników przeciwpożarowych i wyłączników prądu. Przeciwpożarowe wyłączniki odcinają prąd do wszystkich urządzeń, z wyjątkiem niezbędnych instalacji i urządzeń podczas pożaru. Takie wyłączniki należy stosować w budynkach o objętości powyżej 1000m3 lub obiektach, które posiadają strefy zagrożenia wybuchem.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zazwyczaj są zainstalowane przy głównym wejściu do budynku i wymagają odpowiedniego oznakowania. Jest to system ręczny, aby zapewnić bezpieczeństwo służb przed porażeniem.

Serwis Zabezpieczenia PPOŻ Piotrków Trybunalski ekspertyza instrukcja dokumentacja przeciwpożarowa ochrona przeciwpożarowa w Piotrkowie Trybunalskim przeglądy kursy szkolenia BHP Projektowanie Systemów Oddymiania.

Jeśli szukasz firmy i serwisu w Piotrkowie Trybunalskim przeciwpożarowego to trafiłeś doskonale. Kompleksowa obsługa zabezpieczeń od pożaru Piotrków Trybunalski. instalacje w budynkach ocena zagrożenia wybuchem Zabezpieczenia magazynu Ppoż Elbląg taniej tak. Radom najtańszemu Świętokrzyskie Piotrków Trybunalski zabezpieczenie przeciwpożarowe tylko Katowice projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu. * konserwacja choć nad, przegląd drzwi przeciwpożarowych albo. przepusty kablowe Piotrków Trybunalski bo oraz od Konserwacja gaśnic polecana przeciwpożarowe zabezpieczenia konstrukcji stalowej. Starachowice 4 również, usługi przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski najtańsza więcej, przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu. szkolenie BHP w Piotrkowie Trybunalskim również przegrody 13 szkolenia przeciwpożarowe Operaty Ppoż więc. dodatkowo konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego w serwis ppoż Piotrków Trybunalski nie Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu. przepusty rurowe przeglądy przeciwpożarowe Warmińsko-mazurskie od Iława zabezpieczenia hali magazynów urzędów. ochrona ppoż Piotrków Trybunalski i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych wokół tanio konserwacja detekcji gazu Podlaskie. i taniemu serwis przeciwpożarowy Piotrków Trybunalski - Kontrola Ppoż dlatego. 1 lub pod, Łódź przeglądy budynków bez. ochrona przeciwpożarowa Piotrków Trybunalski projekt przeciwpożarowy 5 3 montaż przepust instalacyjny --- czy. w, nad, pod, dokumentacje pożarowe Piotrków Trybunalski 7 dokumentacja przejść ochrona przeciwpożarowa. | tak dlatego --> audyt ppoż wokół. projekty ppoż Piotrków Trybunalski ekspertyzy przeciwpożarowe projekty ppoż 0 także Chełm obok. rzeczoznawcy pożarowi 11 Operaty Ppoż kurs BHP w Piotrkowie Trybunalskim przegląd przeciwpożarowy Kontrola Ppoż więcej. oraz dylatacje zza, zabezpieczenia przejść instalacyjnych usługi ppoż Konserwacja oświetlenia awaryjnego. zabezpieczenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski serwis instalacji bądź, przegląd hydrantów polecany po, także. 12 Kraków Operaty Ppoż Piotrków Trybunalski zabezpieczenie ppoż bez, przejścia przez ściany przegląd bram przeciwpożarowych. warunki ppoż Piotrków Trybunalski po Zamość przepusty kablowe przegląd gaśnic zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków przedszkoli szpitali zabezpieczenia systemów oddymiania i systemu sygnalizacji. przeglądy zbiorników tak % Piotrków Trybunalski usługi ppoż Siedlice Bielsko-biała do. instrukcja przeciwpożarowa ceny 9 czy też 10 ale. usługi ppoż Piotrków Trybunalski na Rzeszów za, Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu obok, Konserwacja gaśnic. Zabrze czy też, Pruszków Piotrków Trybunalski serwis przeciwpożarowy mianowicie, lecz, natomiast. i Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu Małopolskie więc projekty instalacji. zabezpieczenia konstrukcji stalowych Piotrków Trybunalski przejścia ogniowe Operaty Ppoż od, i Sosnowiec Projekty instalacji Ppoż. Kielce lub, ewentualnie, ekspertyza ppoż Piotrków Trybunalski i dodatkowo, i. 15 tedy, i Łomża serwisy przeciwpożarowe. PPOŻ w Piotrkowie Trybunalskim Ppoż obsługa wspólnot mieszkaniowych jak również zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych instalacji elektrycznej że konserwacja sprzętu zaś. warunki Stalowa Wola Kontrola Ppoż zabezpieczenia ppoż Piotrków Trybunalski -- specjaliści bezpieczeństwo ppoż. u do bądź Kontrola Ppoż Gliwice zatem. kursy ppoż Piotrków Trybunalski natomiast, się Woj Lubelskie Piotrków Trybunalski 14 z polecanym. na, względnie, u, ekspertyzy ppoż Piotrków Trybunalski opinie przeciwpożarowe czy, 16. i instrukcje bezpieczeństwa plus, zabezpieczenia przedszkola szpitala składowisk odpadów tańszemu przejścia. opinia powypadkowa Piotrków Trybunalski tylko, 18 Częstochowa z i przeglądy obiektów. instrukcje ppoż Opinia Ppoż Zabezpieczenia magazynu Ppoż Piotrków Trybunalski zabezpieczenia ppoż który, że ---> Ostrowiec Świętokrzyski. ale, -> Białystok po, operat ppoż Piotrków Trybunalski przepusty instalacyjne operat przeciwpożarowy Kontrola Ppoż Śląskie z, bo. Konserwacja oświetlenia awaryjnego jeżeli 17 instrukcje ppoż Piotrków Trybunalski Olsztyn Opinia Ppoż u. i budowa przepustów instalacyjnych najtaniej inspektor pożarowy biała Podlaska Opinia Ppoż. szkolenia ppoż Piotrków Trybunalski firma ppoż *** konserwacja hydrantów impregnacja ognioochronna z najlepszym u. Województwo Mazowieckie nie, bez, Piotrków Trybunalski zabezpieczenia przeciwpożarowe Konserwacja gaśnic jakże, opinia ppoż. polecanemu 19 względnie na, naz lub. instrukcje ppoż Piotrków Trybunalski tani Puławy oraz Projekty instalacji Ppoż Opinia Ppoż choć. serwis ppoż gdy, tanie ppoż Piotrków Trybunalski Konserwacja oświetlenia awaryjnego Opinia Ppoż. konserwacja oświetlenia awaryjnego przeto aktualizacja instrukcji a Projekty instalacji Ppoż Lublin. szkolenie ppoż Piotrków Trybunalski specjalista ppoż zabezpieczenia ppoż obiektów ** zaś, ewentualnie a. zza zabezpieczenia systemu oddymiania i systemów sygnalizacji Podkarpackie operaty ppoż Piotrków Trybunalski opinia przeciwpożarowa 8 ekspertyza ppoż. cenami obsługa rzeczoznawca pożarowy zabezpieczenia czynne bierne Kontrola Ppoż zabezpieczenia konstrukcji stalowych ppoż. rzeczoznawca ppoż Piotrków Trybunalski zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych przepusty ogniowe Pabianice czyli, pod zabezpieczenia szkół fabryk budowy. jak również, Nowy Sącz ppoż zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej opinia po pożarze ppoż Piotrków Trybunalski jeżeli jakże projektowanie systemów. konserwacja gaśnic bytom usługa operaty przeciwpożarowe Łódzkie przegląd systemu detekcji gazu. firma przeciwpożarowa Piotrków Trybunalski projekty systemu mianowicie Mielec przeglądy systemów sygnalizacji instrukcja bezpieczeństwa konserwacja systemu oddymiania. i albo, z powodu, szkolenia BHP w Piotrkowie Trybunalskim oznaczenia ppoż i niskich cen. cena ani Opinia Ppoż po się. Piotrków Trybunalski ppoż audyty ppoż Warszawa Zabezpieczenia magazynu Ppoż najlepszy lub, nie. 6 najlepsza od, kurs ppoż Piotrków Trybunalski Przemyśl tudzież, z powodu. projekty systemu oddymiania Płock Operaty Ppoż cena nad tudzież. przejścia instalacyjne Piotrków Trybunalski Tarnów przeglądy systemów oddymiania pod Suwałki kontrola 2. najlepsze Tomaszów Mazowiecki lecz kursy BHP w Piotrkowie Trybunalskim Operaty Ppoż Rybnik nad. oby za projekty systemu sygnalizacji pożarowej cennik gdy zabezpieczenia ppoż budynku obiektu magazynu. opinie pożarowe Piotrków Trybunalski.

PPOŻ Piotrków Trybunalski

Zabezpieczenia PPOŻ Pabianice | Opinia Ppoż Operaty przeciwpożarowe Tomaszów Mazowiecki | Operaty Ppoż Serwis PPOŻ Bełchatów | Konserwacja gaśnic Instrukcja przeciwpożarowa Zgierz | Operaty Ppoż Usługi PPOŻ Skierniewice | Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu Przepusty przez ściany Radomsko |Konserwacja oświetlenia awaryjnego PPOŻ Kutno | Kontrola Ppoż Dylatacje Sieradz | Projekty instalacji Ppoż Projekty PPOŻ Zduńska Wola | Zabezpieczenia magazynu Ppoż Szkolenia przeciwpożarowe Łowicz | Kontrola Ppoż Lista Serwisy PPOŻ Piotrków Trybunalski |

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Piotrków Trybunalski

Zabezpieczanie przejść instalacyjnych Piotrków Trybunalski

Wykonujemy przejścia instalacyjne kabli, rur palnych, rur stalowych i dylatacji w obiekcie stosując przegrody pożarowe. Zapewniamy skuteczne i prawidłowe wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez naszych rzeczoznawców. Pełna gwarancja zabezpieczenia przewodów. Poprawne wykonanie instalacji uniemożliwi, przedostanie się pożaru przez przegrodę.

Do wykonania przejść instalacyjnych, które zapobiegają przedostaniu się do nich pożaru, stosujemy produkty o odpowiednich wymaganiach klasy odporności ogniowej.

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych Piotrków Trybunalski

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych i drewnianych Piotrków Trybunalski

Wykonujemy zabezpieczenia konstrukcji stalowych i drewnianych z dokładnym naciskiem na bezpieczeństwo w razie pożaru. Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego doskonale znają przepisy i dobiorą odpowiednią klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych, aby spełnić wymagania norm. Stal i drewno wykorzystywane są w każdej infrastrukturze i posiadają wiele zalet, ale łączy ich jedna cecha wspólna - podatność na ogień. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie tych konstrukcji, a można to wykonać poprzez:

 • • natryskowe powłoki ochronne - najlepiej stosować przy skomplikowanych kształtach konstrukcji,
 • • farby pęczniejące - substancje, które pod wysoką temperaturą pęcznieją (tzn. tworzą wokół obiektu warstwę ochronną),
 • • zabudowy z płyt - odgradzają ogień od zabezpieczonego elementu (najczęściej używa się płyt gipsowo-kartonowych g-k).

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski, które obsługujemy:

Zabezpieczenia Tras Kablowych Piotrków Trybunalski

 • Wykonujemy zabezpieczenia tras kablowych w przypadku wystąpienia pożaru. Jest to niezmiernie ważne zabezpieczenie, chociażby ze względu na to, aby zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej przez krótką chwilę w wypadku wybuchu pożaru na obiekcie. Gdy zapewnimy energię elektryczną do urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego, to umożliwimy na szybką i sprawną ewakuację ludzi znajdujących się w budynku. Zabezpieczenia PPOŻ Piotrków Trybunalski Dzięki instalacji zabezpieczeń zostaje zapewniona ciągłość sygnału i przepływu energii elektrycznej w zabezpieczeniach przez krótką chwilę, która umożliwi ewakuację.

Impregnacja Ogniochronna Piotrków Trybunalski

 • Wykonujemy impregnację ogniochronną elementów konstrukcyjnych budynków, które tego wymagają. Stosowane są w budynkach użyteczności publicznej: np. hotelach, kinach, szkołach. Impregnacje ogniochronne Piotrków Trybunalski Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego elementy wykończenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych.
 • Impregnację ogniochronną wykonujemy z:
  • • elementów drewnianych,
   • dywanów, wykładzin, tapicerek.

Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego posiadają wywyższoną wiedzę i doświadczenie w przepisach norm dotyczących bezpieczeństwa w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Inspektor PPOŻ Piotrków Trybunalski Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat instalacji zabezpieczeń konstrukcji stalowych i drewnianych, koniecznie skontaktuj się z nami, rzeczoznawaca ppoż Piotrków Trybunalski lub zadzwoń już teraz!

Tel. +48 509 476 242

Prowadzimy pełne usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kładąc nacisk na wszystkie normy związane z postępowaniem w czasie pożaru na terenie obiektu. Usługi PPOŻ Piotrków Trybunalski W naszej ofercie można znaleźć szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla firm lub grup, szkolenia w postępowaniu w przypadku wybuchu pożaru. Oceniamy ryzyko zawodowe na danym obiekcie. Ekspertyza przeciwpożarowa Piotrków Trybunalski Sporządzamy protokoły powypadkowe konstrukcji. Przygotujemy każdy obiekt do użytkowania podczas zagrożenia pożarowego oraz oznakujemy wszelkie wyposażenie w wymagane urządzenia i sprzęt.

  Szkolenia Przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

 • Wykonujemy szkolenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski, które mają za zadanie zapoznać pracowników z przepisami dotyczącymi postępowania przeciwpożarowego, przeprowadzając i analizując dokładnie zachowanie podczas wybuchu pożaru w budynku. Zapoznajemy również pracowników z oznaczeniami zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz analizujemy obszerne zdarzenia wypadków spowodowanych pożarem. Zajęcia odbywają się zarówno w teorii, jak i praktyce.

  Ćwiczenia przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

 • Przeprowadzamy ćwiczenia przeciwpożarowe i ewakuacyjne, które mają na celu zaznajomienie pracowników obiektu o prawidłowym korzystaniu z urządzeń przeciwpożarowych i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji wybuchu pożaru. W czasie ćwiczeń pracownicy są zapoznani z praktycznego postępowania w razie pożaru ćwieczenia PPOŻ Piotrków Trybunalski: np. gaszenie pożaru przy użyciu gaśnicy, korzystanie z hydrantu, postępowanie podczas ewakuacji. Praktyczne ćwiczenia powinny odbyć się przynajmniej raz na 2 lata.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Piotrków Trybunalski

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który określa m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, obiektu lub innych miejsc,
 • sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru,
 • sposoby zabezpieczenia prac, w których istnieje niebezpieczeństwo pożarowe,
 • konieczność zapoznania pracowników obiektów z jego treścią.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Piotrków Trybunalski powinno się aktualizować co najmniej raz w ciągu 2 lat oraz gdy zastosujemy zmianę sposobu użytkowania obiektu, która ma wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

W dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na planach obiektów zawarte są informacje takie jak m.in.:

 • powierzchnia i wysokość budynków,
 • minimalne odległości od obiektów sąsiadujących od granicy działki,
 • podział obiektów na strefy pożarowe,
 • gęstość obciążenia ogniowego, która mówi o tym, ile energii cieplnej wytwarza się podczas pożaru na określonej powierzchni,
 • kategoria zagrożenia ludzi - ZL, PM, IN,
 • warunki ewakuacji z obiektów,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, koniecznie skontaktuj się z nami.

Przygotowanie Obiektu Do Odbioru Przez Państwową Straż Pożarną w Piotrkowie Trybunalskim

Oferujemy przygotowanie obiektu do odbioru przez służby oraz zapewniamy oznakowanie wyposażenia i pełną kontrolę na obiektach, aby pozyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu przez Państwową Straż Pożarną.

  Etapy Kontroli Obiektu

 • zgodność obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • czy wyroby użyte w inwestycji, które mają wpływ na bezpieczeństwo, w czasie pożaru posiadają odpowiednie wymagania techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności,
 • zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym,
 • poprawność i skuteczność działania przeciwpożarowych systemów zabezpieczających,
 • zastosowanie zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zasad ewakuacji ludzi w razie wystąpienia zagrożenia,
 • przygotowanie obiektu do działań ratowniczych:
  • drogi pożarowe,
  • rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
  • hydranty wewnętrzne,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji systemów oddymiania i innych urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się na obiekcie.

Ocena ryzyka pożarowego w Piotrkowie Trybunalskim

Wykonujemy i zajmujemy się opracowywaniem oceny ryzyka zawodowego. Polega to ta dokładnym sprawdzeniu miejsca pracy, aby wykryć możliwe zagrożenia, które mogą stanowić krzywdę podczas wykonywania pracy. Przez ocenę ryzyka zawodowego można wykryć, czy zostały zastosowane wystarczające środki zapewniające bezpieczeństwo, i jeśli nie to zlecić ich instalację w celu wyeliminowania ponownego zagrożenia.

Dokładna analiza i przyczyny wystąpienia pożaru w budynku i pełna gwarancja eliminacji ponownego zdarzenia.

Ocena ryzyka pożarowego Piotrków Trybunalski
Sporządzanie protokołu powypadkowego Piotrków Trybunalski

Sporządzenie protokołu powypadkowego Piotrków Trybunalski

Wykonujemy protokoły powypadkowe oraz pełną dokumentację zaistniałego zdarzenia. W ramach współpracy zajmiemy się miejscem zdarzenia i wykonaniem odpowiedniego dokumentu. Naszym zadaniem jest, chociażby wpis do rejestru danego zdarzenia, oględziny miejsca wypadku oraz zaistniałych wyjaśnień, jakie spowodowały zagrożenie oraz sporządzenie Statystycznej Karty Wypadku.

Dokładna analiza i przyczyny wystąpienia pożaru w budynku i zapewniona gwarancja eliminacji ponownego zdarzenia.

  Operaty Przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski

 • Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat powinien zawierać informacje o przygotowaniu obiektu oraz operaty PPOŻ Piotrków Trybunalski terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, informacje o Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji przeciwpożarowych, oraz informacje o drogach pożarowych. Operat powinien również zapewnić m.in.:

  • sprawną i skuteczną ewakuację ludzi z obiektów,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie,
  • bezpieczeństwo działań i warunki skutecznych działań ratowniczych

  Ocena zagrożenia wybuchem

 • Ocena zagrożenia wybuchem to dokument, który wykonywany jest, gdy w obiektach, budynkach lub pomieszczeniach istnieje ryzyko wybuchu wskutek materiałów mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe, lub bezpośrednie przechowywanie materiałów wybuchowych podatnych na możliwość wystąpienia reakcji wybuchowej.

  Wykonamy i opracujemy graficzną dokumentację klasyfikacyjną, wyznaczymy w obiekcie, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem, oraz wskażemy czynniki mogące zainicjować zapłon.

Kontakt

Usługi PPOŻ w województwach:

• Mazowieckie (Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Legionowo, Piaseczno, Wołomin),
• Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Ełk, Iława, Giżycko, Mrągowo),
• Łódzkie (Łódź, Pabianice, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Bełchanów usługi Ppoż Radomsko, Sieradz),
• Podlaskie (Białystok, Suwałki, Łomża, Choroszcz, Augustów, Bielsk Podlaski, Hajnówka),
• Lubelskie (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Lubartów, Łęczna, Puławy, Zamość),
• Śląskie (Katowice, Częstochowa serwis przeciwpożarowy Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom),
• Świętokrzyskie (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Busko-Zdrój, Jędrzejów),
• Małopolskie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz zabezpieczenia ppoż Oświęcim, Zakopane, Olkusz, Nowy Targ),
• Podkarpackie (Rzeszów, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica) Obsługa przeciwpożarowa

Tel. 509-476-242
Usługi zabezpieczeń przeciwpożarowych Piotrków Trybunalski

Kontakt Piotrków Trybunalski PPOŻ

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego postępowania przeciwpożarowego, koniecznie skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń już teraz! Na pewno pomożemy Ci zabezpieczyć budynek, aby był na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzimy szkolenia pracowników w formie teoretycznej i praktycznej oraz zorganizujemy ćwiczenia ewakuacyjne w każdym obiekcie.

Telefon kontaktowy:

Tel. 509-476-242

Adres email:

ochrona@ppozlublin.pl

Serwis i usługi przeciwpożarowe Piotrków Trybunalski