Operaty Przeciwpożarowe

  • Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat powinien zawierać informacje o przygotowaniu obiektu oraz terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, informacje o Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji przeciwpożarowych, oraz informacje o drogach pożarowych. Operat powinien również zapewnić m.in.:

    • sprawną i skuteczną ewakuacje ludzi z obiektów,
    • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie,
    • bezpieczeństwo działań i warunki skutecznych działań ratowniczych
Operaty przeciwpożarowe
Kontakt