Przegląd i Instalacja Gaśnic

Zajmujemy się instalacją, rozmieszczeniem, przeglądem i konserwacją gaśnic przenośnych i przewoźnych. Ważne jest, aby wszystkie gaśnice w danym obiekcie były prawidłowo rozmieszczone, w sposób taki, żeby umożliwić łatwy dostęp i szybką reakcję w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Gaśnice, jakie powinny być wykorzystywane w budynku, należy dostosować do odpowiedniej grupy pożaru, który może wystąpić na danym obiekcie, więc warto zapoznać się z poszczególnymi oznaczeniami:

  • • A - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów materiałów stałych, głównie pochodzenia organicznego
  • • B - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów cieczy oraz materiałów ulegających topnieniu
  • • C - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów gazów
  • • D - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów metali
  • • E - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów urządzeń elektrycznych
  • • F - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów tłuszczów i olejów spożywczych

Zgodnie z przepisami, przegląd gaśnic należy wykonać co najmniej raz w roku. Ze względu na to, że środki gaśnicze z czasem tracą swoje wartości, to trzeba je zmieniać co 5 lat.

Za rozmieszczenie gaśnic w budynku odpowiada pracodawca, który musi znać normy i instrukcje zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonać odpowiednią instalację na terenie całego zakładu. Gaśnice nie powinny posiadać dodatkowych zabezpieczeń oraz powinny być łatwo dostępne i widoczne w takich miejscach jak - wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze, wyjścia z pomieszczeń za zewnątrz.

Kontakt