O NAS Usługi PPOŻ Gostynin Serwis Kompleksowa Obsluga Przeciwpożarowa

Dokumentacje Przeciwpożarowe Gostynin Instrukcje Operaty Ekspertyzy Serwis Przeciwpożarowy Gostynin Przeciwpożarowy Systemy Oddymiania Przejścia Przepusty Przejścia Instalacyjne Przez Ściany Przeglądy Gostynin PPOŻ Szkolenia BHP

Zajmujemy się ochroną przeciwpożarową budynków, mieszkań, domów, budynków, obiektów, hal, magazynów, konstrukcji stalowych i firm. Ochrona PPOŻ Gostynin Instalujemy niezbędne systemy oddymiania na terenie infrastruktury zgodnie z normami bezpieczeństwa.

usługi przeciwpożarowe Gostynin

Gostynin PPOŻ Zakres Działań FireProtection

Obejmujemy działania na terenie województw: Mazowieckim, Lubelskim, Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Łódzkim, Śląskim, Świętokrzyskim, Małopolskim, Podkarpackim.

 • • Posiadamy inspektorów do spraw przeciwpożarowych we wszystkich wymienionych województwach,
 • • Świadczymy ekspertyzy, usługi, przeglądy i szkolenia na terenie poszczególnych województw.
KONTAKT PPOŻ Gostynin
Serwis ppoż Gostynin

Serwis Przeciwpożarowy Gostynin

Zajmiemy się każdym obiektem, który należy zapoznać z wszelkimi środkami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zainstalujemy wymagane urządzenia, aby w razie wypadku mieć wszystko pod kontrolą. Ekspertyzy ppoż Gostynin Zajmujemy się również przeglądem zainstalowanych już urządzeń w celu sprawdzenia ich zgodności.

 • • Instalacja urządzeń przeciwpożarowych w Gostyninie
 • • Przegląd urządzeń i systemów przeciwpożarowych w Gostyninie
KONTAKT PPOŻ Gostynin
Szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe Gostynin

Usługi BHP Gostynin

Zapoznajemy firmy w postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Prowadzimy szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe i ponadto opinie ppoż Gostynin prowadzimy nadzór i doradztwo do spraw BHP. Oceniamy infrastrukturę pod względem ryzyka zawodowego.

 • • Szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe w Gostyninie
 • • Nadzór i doradztwo ppoż w Gostyninie
 • • Ocena ryzyka zawodowego firma w Gostyninie
KONTAKT PPOŻ Gostynin
Usługi PPOŻ Gostynin Serwis Przeciwpożarowy Zabezpieczenia Ochrona Przeciwpożarowa Operat Instrukcja Dokumentacja Szkolenie PPOŻ

FireProtection Zabezpieczenia PPOŻ Gostynin Kompleksowy Serwis Przeciwpożarowy Kursy Szkolenia BHP Instrukcja Operat Eksperyza Rzeczoznawca

Przeglądy systemów przeciwpożarowych Gostynin

Serwis PPOŻ Gostynin

Przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych, konserwacja gaśnic, hydrantów, systemów oddymiania

Przeglądy gaśnic i hydrantów Gostynin

Instalacje PPOŻ Gostynin

Projektowanie i wykonanie instalacji SSP i oddymiania klatek schodowych, zabezpieczenie przejść instalacyjnych.

Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gostynin

Usługi Przeciwpożarowe Gostynin

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacja zagrożenia przed wybuchem pożaru.

Specjalizujemy się w instalowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach, firmach, domach i wszelakiej infrastrukturze. Aktualizacje Instrukcji PPOŻ Gostynin Świadczymy przeglądy urządzeń i systemów przeciwpożarowych. Sprawność i wydajność takich systemów powinna odbywać się przynajmniej raz w roku, jednak zalecamy to robić częściej, dlatego współpracując z nami, masz pełną gwarancję bezpieczeństwa w razie wybuchu pożaru.

Oferujemy usługi w zakresie instalacji, przeglądów, naprawy i konserwacji:

 • • gaśnic przenośnych i przewoźnych,
 • • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • • systemów sygnalizacji pożaru,
 • • systemów oddymiania,
 • • drzwi i bram przeciwpożarowych,
 • • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych Gostynin

Przegląd i instalacja gaśnic Gostynin

Zajmujemy się instalacją, rozmieszczeniem, przeglądem i konserwacją gaśnic przenośnych i przewoźnych. Gostynin PPOŻ Dokumentacja Ważne jest, aby wszystkie gaśnice w danym obiekcie były prawidłowo rozmieszczone, w sposób taki, żeby umożliwić łatwy dostęp i szybką reakcję w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Gaśnice, jakie powinny być wykorzystywane w budynku, należy dostosować do odpowiedniej grupy pożaru, który może wystąpić na danym obiekcie, więc warto zapoznać się z poszczególnymi oznaczeniami:

 • • A - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów materiałów stałych, głównie pochodzenia organicznego
 • • B - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów cieczy oraz materiałów ulegających topnieniu
 • • C - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów gazów
 • • D - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów metali
 • • E - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów urządzeń elektrycznych
 • • F - gaśnice przeznaczone w zapobieganiu pożarów tłuszczów i olejów spożywczych

Zgodnie z przepisami, przegląd gaśnic należy wykonać co najmniej raz w roku. Ze względu na to, że środki gaśnicze z czasem tracą swoje wartości, to trzeba je zmieniać co 5 lat.

Za rozmieszczenie gaśnic w budynku odpowiada pracodawca, który musi znać normy i instrukcje zabezpieczeń przeciwpożarowych i wykonać odpowiednią instalację na terenie całego zakładu. Gaśnice nie powinny posiadać dodatkowych zabezpieczeń oraz powinny być łatwo dostępne i widoczne w takich miejscach jak - wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze, wyjścia z pomieszczeń za zewnątrz.

Przegląd i instalacja hydrantów Gostynin

Zajmujemy się konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Kiedy należy wykonać instalacje hydrantu? Po zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi hydrantów, aby zapewnić odpowiednią ilość wody w razie rozprzestrzenienia pożaru oraz zapewnić skuteczną akcję ratowniczą po przybyciu służb.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych:

 • • Hydranty DN 25 - instalowane w strefach pożarowych w kategorii zagrożenia ludzi ZL, np. obiekty publiczne - sklepy, szkoły.
 • • Hydranty DN 33 - instalowane w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych o liczbe stanowisk przekraczającej 10 i wielokondygnacyjnych.
 • • Hydranty DN52 - instalowane w budynkach produkcyjnych i magazynowych - w strefie pożarowej w zależności od gęstości obciążenia ogniowego.

Przegląd hydrantów powinien zostać wykonany przynajmniej raz w roku. Przeglądy konserwacyjne na terenie zakładu zalecane są jednak częściej najlepiej co 3 miesiące.

Przegląd i instalacja systemu sygnalizacji pożaru

W naszej ofercie można znaleźć instalacje systemu sygnalizacji pożaru SSP. Jest to podstawowy system chroniący obiekty przed rozprzestrzenianiem się ognia. Powinien znajdować się w każdym budynku, aby jak najwcześniej poinformować o wykryciu ognia na terytorium obiektu. Steruje on również innymi instalacjami bezpieczeństwa np. systemem oddymiania. Takie systemy mają też możliwość automatycznego wskazania wybuchu pożaru do służb.

Najważniejszym jego zadaniem jest szybka informacja o niebezpieczeństwie spowodowanym pożarem, dzięki czemu możemy szybko, sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić ewakuacje budynku.

Przegląd systemu SSP Gostynin

Wykonujemy systematyczne i terminowe przeglądy systemów sygnalizacji pożaru w obiektach budowlanych. Taką czynność powinno wykonywać się regularnie co 3 miesiące, aby zapewnić poprawność działania SSP w razie pożaru.

PPOŻ Gostynin Przegląd i Instalacja Systemu Oddymiania

System oddymiania jest niezwykle ważny podczas zagrożenia pożarowego. Od jego skuteczności zależy zdrowie i życie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie spowodowanym pożarem. Odpowiada on za wyprowadzanie trujących spalin i dymu podczas pożaru na danym obiekcie. Jest niezbędny do zapewnienia ewakuacji ludzi.

System oddymiania montuje się najczęściej:

 • • na drogach ewakuacyjnych
 • • na klatkach schodowych
 • • w budynkach produkcyjno-magazynowych

Rodzaje systemów oddymiania:

 • • Oddymianie grawitacyjne - polega na wyprowadzaniu z wnętrza budynku trujących toksyn i gazów, wyrównaniu ciśnienia i zapewnienie dopływu świeżego powietrza w obiekcie objętym pożarem.
 • • Oddymianie mechaniczne - polega na pracy wentylatorów oddymiających. Za odprowadzenie toksyn z budynku odpowiadają wentylatory wyciągowe, a za dopływ świeżego powietrza odpowiedzialne są klapy napowietrzające, które wspomagają pracę wyżej wymienionego systemu grawitacyjnego.
Tel. +48 509 476 242

Przegląd i Instalacja Drzwi i Bram Przeciwpożarowych Gostynin PPOŻ

Zajmiemy się przeglądem lub instalacją drzwi przeciwpożarowych. Powinny być one instalowane szczególnie w pomieszczeniach o największym prawdopodobieństwie powstania pożaru.

Są one niezwykle ważne, ponieważ mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia i dymu do innych pomieszczeń przez określony czas w zależności od ich konstrukcji.

Najczęściej stosuje się konstrukcje o odporności ogniowej El30, El60 lub rzadziej El120 - oznaczają one wytrzymałość w wypadku wybuchu pożaru i rozprzestrzeniania się dymu i ognia przez 30 minut, 60 minut, 120 minut w zależności od wybranej klasy.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych Gostynin
Systemy oświetlenia ewakuacyjnego Gostynin

Przegląd i instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Gostynin

Zagwarantujemy przegląd bądź też instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Jest ono stosowane, gdy w budynku zasilanie oświetlenia podstawowego ulegnie awarii. Takie oświetlenia ma pełną gwarancję na działanie podczas zagrożenia, ponieważ posiada niezależne źródło energii elektrycznej.

System ułatwia i pomaga w znalezieniu odpowiedniej i najbezpieczniejszej drogi ewakuacyjnej w razie wystąpienia zagrożenia.

Oświetlenie awaryjne instaluje się w pomieszczeniach, gdzie przerwanie wykonywanych czynności mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, aby zapewnić jak najszybszą ewakuację z budynku.

Przegląd i instalacja wyłączników przeciwpożarowych Gostynin

W naszej ofercie znajduje się instalacja i konserwacja wyłączników przeciwpożarowych i wyłączników prądu. Przeciwpożarowe wyłączniki odcinają prąd do wszystkich urządzeń, z wyjątkiem niezbędnych instalacji i urządzeń podczas pożaru. Takie wyłączniki należy stosować w budynkach o objętości powyżej 1000m3 lub obiektach, które posiadają strefy zagrożenia wybuchem.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zazwyczaj są zainstalowane przy głównym wejściu do budynku i wymagają odpowiedniego oznakowania. Jest to system ręczny, aby zapewnić bezpieczeństwo służb przed porażeniem.

PPOŻ Gostynin usługi przeciwpożarowe Projektowanie systemów Ppoż szkolenia BHP kursy Zabezpieczenia Ppoż serwis operat przeciwpożarowy w Gostyninie dylatacje przejścia przez ściany Konserwacja sprzętu Ppoż przepusty kablowe instrukcje przeciwpożarowe Gostynin ekspertyzy opinie analizy rzeczoznawca pożarowy Przegląd bram przeciwpożarowych projektowanie systemów ogniochronnych alarmowych systemy oddymiania.

 

Nasza firma w Gostyninie świadczy kompleksowe usługi serwis i przeglądy przeciwpożarowe i Białystok Suwałki 10 kabaczkach. przegląd przeciwpożarowy i Projektowanie systemów Ppoż projekty ppoż Gostynin z, się, bądź. aktualizacja instrukcji przegląd drzwi przeciwpożarowych Firma Ppoż 11 ekspertyza ppoż tak. operaty ppoż Gostynin obsługa przepusty kablowe kontrola taniej ewentualnie, przeglądy obiektów. Konserwacja sprzętu Ppoż Firma Ppoż który opinia powypadkowa Gostynin przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu natomiast, i burszuj konserwacja oświetlenia awaryjnego Lublin i dlatego zabezpieczenia przeciwpożarowe hal urzędu szkoły |. przejścia instalacyjne Gostynin choć więc także jakże, lub z powodu. z najlepszym serwisy przeciwpożarowe Kraków opinia po pożarze ppoż Gostynin -> oraz przejścia przez ściany. pod projekt przeciwpożarowy od, oraz kabaczkach zabezpieczenia przedszkola szpitala składowisk odpadów lecz. ekspertyzy ppoż Gostynin konserwacja sprzętu jeżeli Konserwacja sprzętu Ppoż dodatkowo i ale. Ełk dodatkowo, 5 instrukcje ppoż Gostynin i bo u. polecany bądź, z konserwacja gaśnic tylko Projektowanie systemów Ppoż. serwis przeciwpożarowy Gostynin po zatem, zabezpieczenia ppoż obiektów przeglądy systemów sygnalizacji Zabezpieczenia Ppoż audyty ppoż. od 18 jeżeli opinie pożarowe Gostynin Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych *. Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych dylatacje operaty przeciwpożarowe Zabezpieczenia szkół Ppoż nad, Zabezpieczenia obiektu Ppoż. szkolenia BHP w Gostyninie 13 9 Nowy Sącz również, Małopolskie projekty systemu sygnalizacji pożarowej. przeciwpożarowe zabezpieczenia budynków mieszkalnych się lecz Gostynin zabezpieczenia przeciwpożarowe jakże Projektowanie systemów Ppoż zabezpieczenia przejść instalacyjnych. albo, nie Świętokrzyskie konserwacja oświetlenia ewakuacyjnego Podkarpackie u. Gostynin zabezpieczenia ppoż nad Kielce przepusty ogniowe *** na, tańszemu. i przeglądy zbiorników dlatego, kurs ppoż Gostynin który, że Zabezpieczenia szkół Ppoż usługi ppoż Gostynin pod, Częstochowa specjaliści ani Zabezpieczenia magazynu Ppoż inspektor pożarowy. Katowice a, 6 instrukcje ppoż Gostynin Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych Mielec oraz. 8 Płock Siedlice nad, tak, impregnacja ognioochronna. ekspertyza ppoż Gostynin Sosnowiec Tarnów usługi ppoż przeglądy systemów oddymiania Gliwice specjalista ppoż. plus, najtańsza z powodu PPOŻ w Gostyninie także, zabezpieczenia czynne bierne wokół. 14 taniemu ekspertyzy przeciwpożarowe na. przepusty kablowe Gostynin tanio obudowy ogniochronne 1 a zabezpieczenia konstrukcji drewnianych najlepsza. i do, przeto kursy ppoż Gostynin instrukcje ppoż dokumentacja przejść jak również. ochrona przeciwpożarowa Zabezpieczenia magazynu Ppoż ppoż zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej i kabaczkach zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków przedszkoli szpitali najlepsze tedy. szkolenia ppoż Gostynin operat przeciwpożarowy i tanie cena Rybnik cennik. Pruszków instrukcja bezpieczeństwa opinia ppoż kurs BHP w Gostyninie pod, cena projekty systemu. tudzież Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych rzeczoznawcy pożarowi przejścia ogniowe tylko, również. ppoż Gostynin polecana po, Zabezpieczenia magazynu Ppoż Zabezpieczenia Ppoż Przegląd bram przeciwpożarowych Podlaskie. oznaczenia ppoż przejścia zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych firma przeciwpożarowa Gostynin 4 więcej, 3. Puławy Stalowa Wola konserwacja systemu oddymiania Warszawa serwis instalacji wokół. ochrona ppoż Gostynin projekty ppoż Konserwacja sprzętu Ppoż ** nad projekty instalacji mianowicie. zza projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu zabezpieczenia konstrukcji stalowych ppoż szkolenie BHP w Gostyninie Łódzkie z bezpieczeństwo ppoż. Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych plus Zabezpieczenia Ppoż przeglądy budynków na. warunki ppoż Gostynin Przegląd bram przeciwpożarowych serwis ppoż bez czy czyli Zabrze. Woj Lubelskie zza, względnie, Gostynin usługi ppoż opinia przeciwpożarowa budowa przepustów instalacyjnych ocena zagrożenia wybuchem. projekty systemu oddymiania montaż przepust instalacyjny zatem Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych Warmińsko-mazurskie zabezpieczenia szkół fabryk budowy. zabezpieczenia przeciwpożarowe Gostynin 17 i gdy od Chełm czyli. przegrody najtaniej firma ppoż zabezpieczenia konstrukcji stalowych Gostynin przegląd gaśnic gdy, od. najtańszemu audyt ppoż więcej Radom Zabezpieczenia obiektu Ppoż Śląskie. Gostynin zabezpieczenie przeciwpożarowe ale, po, -- Starachowice ---> Elbląg. niskich cen Łomża % szkolenie ppoż Gostynin Pabianice do szkolenia przeciwpożarowe. nie 16 15 projektowanie systemów Ostrowiec Świętokrzyski lub. operat ppoż Gostynin czy, Łódź z polecanym i w konserwacja detekcji gazu. czy też oby instrukcja przeciwpożarowa rzeczoznawca ppoż Gostynin bez albo lub. najlepszy że w, pod u, więc. kursy BHP w Gostyninie względnie --- polecanemu przepusty rurowe bez, 7. - zabezpieczenia hali magazynów urzędów ceny projekt ppoż Gostynin tak przegląd hydrantów usługi przeciwpożarowe Gostynin za, zaś, instalacje w budynkach najlepszemu tani lub. Bielsko-biała warunki u, Gostynin ppoż bez, bytom rzeczoznawca pożarowy. Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych naz Zamość Ppoż obsługa wspólnot mieszkaniowych 19 przeciwpożarowe zabezpieczenia konstrukcji stalowej. dokumentacje pożarowe Gostynin 2 0 natomiast Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych Przegląd bram przeciwpożarowych. Piotrków Trybunalski i przepusty instalacyjne serwis ppoż Gostynin za konserwacja opinie przeciwpożarowe. Przemyśl jak również, cenami Firma Ppoż przegląd systemu detekcji gazu i burszuj zabezpieczenia systemów oddymiania i systemu sygnalizacji. Gostynin zabezpieczenie ppoż zabezpieczenia ppoż budynku obiektu magazynu czy też, zabezpieczenia systemu oddymiania i systemów sygnalizacji bo, obok, zaś. Zabezpieczenia obiektu Ppoż Iława nie, zabezpieczenia ppoż Gostynin choć, zabezpieczenia kanałów wentylacyjnych instalacji elektrycznej. --> 12 kabaczkach ochrona przeciwpożarowa . 

Ochrona przeciwpożarowa Gostynin

Ochrona przeciwpożarowa Sokołów Podlaski | Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych Zabezpieczenia PPOŻ Sierpc | Zabezpieczenia szkół Ppoż Usługi Przeciwpożarowe Kozienice | Firma Ppoż PPOŻ Zielonka | Przegląd bram przeciwpożarowych Przepusty Instalacyjne Konstancin-Jeziorna | Zabezpieczenia obiektu Ppoż Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Przasnysz |Konserwacja sprzętu Ppoż Instrukcje Przeciwpożarowe Garwolin | Zabezpieczenia Ppoż kanałów wentylacyjnych Ochrona PPOŻ Łomianki | Zabezpieczenia Ppoż Serwis Przeciwpożarowy Grójec | Zabezpieczenia magazynu Ppoż Operat PPOŻ Milanówek | Projektowanie systemów Ppoż Lista Serwisy Przeciwpożarowe Gostynin |

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Gostynin

Zabezpieczanie przejść instalacyjnych Gostynin

Wykonujemy przejścia instalacyjne kabli, rur palnych, rur stalowych i dylatacji w obiekcie stosując przegrody pożarowe. Zapewniamy skuteczne i prawidłowe wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych przez naszych rzeczoznawców. Pełna gwarancja zabezpieczenia przewodów. Poprawne wykonanie instalacji uniemożliwi, przedostanie się pożaru przez przegrodę.

Do wykonania przejść instalacyjnych, które zapobiegają przedostaniu się do nich pożaru, stosujemy produkty o odpowiednich wymaganiach klasy odporności ogniowej.

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych Gostynin

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych i drewnianych Gostynin

Wykonujemy zabezpieczenia konstrukcji stalowych i drewnianych z dokładnym naciskiem na bezpieczeństwo w razie pożaru. Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego doskonale znają przepisy i dobiorą odpowiednią klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych, aby spełnić wymagania norm. Stal i drewno wykorzystywane są w każdej infrastrukturze i posiadają wiele zalet, ale łączy ich jedna cecha wspólna - podatność na ogień. Dlatego bardzo ważne jest zabezpieczenie tych konstrukcji, a można to wykonać poprzez:

 • • natryskowe powłoki ochronne - najlepiej stosować przy skomplikowanych kształtach konstrukcji,
 • • farby pęczniejące - substancje, które pod wysoką temperaturą pęcznieją (tzn. tworzą wokół obiektu warstwę ochronną),
 • • zabudowy z płyt - odgradzają ogień od zabezpieczonego elementu (najczęściej używa się płyt gipsowo-kartonowych g-k).

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe Gostynin, które obsługujemy:

Zabezpieczenia Tras Kablowych Gostynin

 • Wykonujemy zabezpieczenia tras kablowych w przypadku wystąpienia pożaru. Jest to niezmiernie ważne zabezpieczenie, chociażby ze względu na to, aby zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej przez krótką chwilę w wypadku wybuchu pożaru na obiekcie. Gdy zapewnimy energię elektryczną do urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego, to umożliwimy na szybką i sprawną ewakuację ludzi znajdujących się w budynku. Zabezpieczenia PPOŻ Gostynin Dzięki instalacji zabezpieczeń zostaje zapewniona ciągłość sygnału i przepływu energii elektrycznej w zabezpieczeniach przez krótką chwilę, która umożliwi ewakuację.

Impregnacja Ogniochronna Gostynin

 • Wykonujemy impregnację ogniochronną elementów konstrukcyjnych budynków, które tego wymagają. Stosowane są w budynkach użyteczności publicznej: np. hotelach, kinach, szkołach. Impregnacje ogniochronne Gostynin Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego elementy wykończenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych.
 • Impregnację ogniochronną wykonujemy z:
  • • elementów drewnianych,
   • dywanów, wykładzin, tapicerek.

Nasi inspektorzy i rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego posiadają wywyższoną wiedzę i doświadczenie w przepisach norm dotyczących bezpieczeństwa w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego. Inspektor PPOŻ Gostynin Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat instalacji zabezpieczeń konstrukcji stalowych i drewnianych, koniecznie skontaktuj się z nami, rzeczoznawaca ppoż Gostynin lub zadzwoń już teraz!

Tel. +48 509 476 242

Prowadzimy pełne usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kładąc nacisk na wszystkie normy związane z postępowaniem w czasie pożaru na terenie obiektu. Usługi PPOŻ Gostynin W naszej ofercie można znaleźć szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla firm lub grup, szkolenia w postępowaniu w przypadku wybuchu pożaru. Oceniamy ryzyko zawodowe na danym obiekcie. Ekspertyza przeciwpożarowa Gostynin Sporządzamy protokoły powypadkowe konstrukcji. Przygotujemy każdy obiekt do użytkowania podczas zagrożenia pożarowego oraz oznakujemy wszelkie wyposażenie w wymagane urządzenia i sprzęt.

  Szkolenia Przeciwpożarowe Gostynin

 • Wykonujemy szkolenia przeciwpożarowe Gostynin, które mają za zadanie zapoznać pracowników z przepisami dotyczącymi postępowania przeciwpożarowego, przeprowadzając i analizując dokładnie zachowanie podczas wybuchu pożaru w budynku. Zapoznajemy również pracowników z oznaczeniami zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz analizujemy obszerne zdarzenia wypadków spowodowanych pożarem. Zajęcia odbywają się zarówno w teorii, jak i praktyce.

  Ćwiczenia przeciwpożarowe Gostynin

 • Przeprowadzamy ćwiczenia przeciwpożarowe i ewakuacyjne, które mają na celu zaznajomienie pracowników obiektu o prawidłowym korzystaniu z urządzeń przeciwpożarowych i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji wybuchu pożaru. W czasie ćwiczeń pracownicy są zapoznani z praktycznego postępowania w razie pożaru ćwieczenia PPOŻ Gostynin: np. gaszenie pożaru przy użyciu gaśnicy, korzystanie z hydrantu, postępowanie podczas ewakuacji. Praktyczne ćwiczenia powinny odbyć się przynajmniej raz na 2 lata.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Gostynin

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który określa m.in.:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, obiektu lub innych miejsc,
 • sposoby postępowania w razie wystąpienia pożaru,
 • sposoby zabezpieczenia prac, w których istnieje niebezpieczeństwo pożarowe,
 • konieczność zapoznania pracowników obiektów z jego treścią.

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Gostynin powinno się aktualizować co najmniej raz w ciągu 2 lat oraz gdy zastosujemy zmianę sposobu użytkowania obiektu, która ma wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

W dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz na planach obiektów zawarte są informacje takie jak m.in.:

 • powierzchnia i wysokość budynków,
 • minimalne odległości od obiektów sąsiadujących od granicy działki,
 • podział obiektów na strefy pożarowe,
 • gęstość obciążenia ogniowego, która mówi o tym, ile energii cieplnej wytwarza się podczas pożaru na określonej powierzchni,
 • kategoria zagrożenia ludzi - ZL, PM, IN,
 • warunki ewakuacji z obiektów,
 • przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, koniecznie skontaktuj się z nami.

Przygotowanie Obiektu Do Odbioru Przez Państwową Straż Pożarną w Gostyninie

Oferujemy przygotowanie obiektu do odbioru przez służby oraz zapewniamy oznakowanie wyposażenia i pełną kontrolę na obiektach, aby pozyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu przez Państwową Straż Pożarną.

  Etapy Kontroli Obiektu

 • zgodność obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • uzyskane odstępstwa od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • czy wyroby użyte w inwestycji, które mają wpływ na bezpieczeństwo, w czasie pożaru posiadają odpowiednie wymagania techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności,
 • zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym,
 • poprawność i skuteczność działania przeciwpożarowych systemów zabezpieczających,
 • zastosowanie zasad zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zasad ewakuacji ludzi w razie wystąpienia zagrożenia,
 • przygotowanie obiektu do działań ratowniczych:
  • drogi pożarowe,
  • rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
  • hydranty wewnętrzne,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji systemów oddymiania i innych urządzeń przeciwpożarowych, które znajdują się na obiekcie.

Ocena ryzyka pożarowego w Gostyninie

Wykonujemy i zajmujemy się opracowywaniem oceny ryzyka zawodowego. Polega to ta dokładnym sprawdzeniu miejsca pracy, aby wykryć możliwe zagrożenia, które mogą stanowić krzywdę podczas wykonywania pracy. Przez ocenę ryzyka zawodowego można wykryć, czy zostały zastosowane wystarczające środki zapewniające bezpieczeństwo, i jeśli nie to zlecić ich instalację w celu wyeliminowania ponownego zagrożenia.

Dokładna analiza i przyczyny wystąpienia pożaru w budynku i pełna gwarancja eliminacji ponownego zdarzenia.

Ocena ryzyka pożarowego Gostynin
Sporządzanie protokołu powypadkowego Gostynin

Sporządzenie protokołu powypadkowego Gostynin

Wykonujemy protokoły powypadkowe oraz pełną dokumentację zaistniałego zdarzenia. W ramach współpracy zajmiemy się miejscem zdarzenia i wykonaniem odpowiedniego dokumentu. Naszym zadaniem jest, chociażby wpis do rejestru danego zdarzenia, oględziny miejsca wypadku oraz zaistniałych wyjaśnień, jakie spowodowały zagrożenie oraz sporządzenie Statystycznej Karty Wypadku.

Dokładna analiza i przyczyny wystąpienia pożaru w budynku i zapewniona gwarancja eliminacji ponownego zdarzenia.

  Operaty Przeciwpożarowe Gostynin

 • Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat powinien zawierać informacje o przygotowaniu obiektu oraz operaty PPOŻ Gostynin terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, informacje o Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji przeciwpożarowych, oraz informacje o drogach pożarowych. Operat powinien również zapewnić m.in.:

  • sprawną i skuteczną ewakuację ludzi z obiektów,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie,
  • bezpieczeństwo działań i warunki skutecznych działań ratowniczych

  Ocena zagrożenia wybuchem

 • Ocena zagrożenia wybuchem to dokument, który wykonywany jest, gdy w obiektach, budynkach lub pomieszczeniach istnieje ryzyko wybuchu wskutek materiałów mogących stworzyć mieszaniny wybuchowe, lub bezpośrednie przechowywanie materiałów wybuchowych podatnych na możliwość wystąpienia reakcji wybuchowej.

  Wykonamy i opracujemy graficzną dokumentację klasyfikacyjną, wyznaczymy w obiekcie, pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem, oraz wskażemy czynniki mogące zainicjować zapłon.

Kontakt

Usługi PPOŻ w województwach:

• Mazowieckie (Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Legionowo, Piaseczno, Wołomin),
• Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Ełk, Iława, Giżycko, Mrągowo),
• Łódzkie (Łódź, Pabianice, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Bełchanów usługi Ppoż Radomsko, Sieradz),
• Podlaskie (Białystok, Suwałki, Łomża, Choroszcz, Augustów, Bielsk Podlaski, Hajnówka),
• Lubelskie (Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Lubartów, Łęczna, Puławy, Zamość),
• Śląskie (Katowice, Częstochowa serwis przeciwpożarowy Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom),
• Świętokrzyskie (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Busko-Zdrój, Jędrzejów),
• Małopolskie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz zabezpieczenia ppoż Oświęcim, Zakopane, Olkusz, Nowy Targ),
• Podkarpackie (Rzeszów, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, Dębica) Obsługa przeciwpożarowa

Tel. 509-476-242
Usługi zabezpieczeń przeciwpożarowych Gostynin

Kontakt Gostynin PPOŻ

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej z zakresu bezpieczeństwa dotyczącego postępowania przeciwpożarowego, koniecznie skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń już teraz! Na pewno pomożemy Ci zabezpieczyć budynek, aby był na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzimy szkolenia pracowników w formie teoretycznej i praktycznej oraz zorganizujemy ćwiczenia ewakuacyjne w każdym obiekcie.

Telefon kontaktowy:

Tel. 509-476-242

Adres email:

ochrona@ppozlublin.pl

Serwis i usługi przeciwpożarowe Gostynin